ZÍSKEJTE AKADEMICKOU ZKUŠENOST V USA!
ZÍSKEJTE AKADEMICKOU ZKUŠENOST V USA!

Chcete zažít inspirující prostředí americké univerzity a získat špičkové vzdělání, globální kariérní perspektivu, prostě zkušenost, která vám změní život? Naše organizace vám pomůže vašeho snu dosáhnout díky stipendiím vládního programu a profesionálním poradenství o studiu v USA!

více

EXPERIENCE WORLD-CLASS EDUCATION
EXPERIENCE WORLD-CLASS EDUCATION

Americké univerzity patří podle řady mezinárodních srovnání mezi absolutní světovou špičku. Statisíce studentů z celého světa přitahuje nejen jejich personální a materiálové vybavení, ale také způsob a organizace výuky, kladoucí důraz na kritické myšlení, rozvoj dovedností i praktickou aplikaci znalostí.

více

GAIN GLOBAL EXPERIENCE
GAIN GLOBAL EXPERIENCE

Během studia v USA nepoznáte pouze americkou kulturu. Díky kulturní a etnické různorodosti americké společnosti a spolužákům z celého světa nebo možnostem krátkodobého studia i mimo USA získáte skutečné globální perspektivu i kontakty. Pobyt v USA navíc zcela jistě změní i váš dosavadní pohled na Česko!

více

EXPERIENCE RICH CAMPUS LIFE
EXPERIENCE RICH CAMPUS LIFE

Pobyt na americké univerzitě není jen o studiu, ale do značné míry i o životě v intelektuální komunitě v areálu školy. Vysoké školy v USA umožňují studentům rozvíjet svou osobnost díky rozmanitým studentským aktivitám, klubům a organizacím. Těch najdete na kampusech stovky a rozhodování, kam dříve, nebývá jednoduché.

více

EXPERIENCE THAT WILL CHANGE YOUR LIFE!
EXPERIENCE THAT WILL CHANGE YOUR LIFE!

Studenti a vědci, kteří v USA pobývali, potvrzují, že to byla zkušenost, která jim zásadně změnila a obohatila život. Studium a pobyt v USA není zadarmo, vyžaduje hodně dlouhodobého úsilí a obvykle i velkou časovou a většinou i finanční investici. Spokojenost absolventů však svědčí o tom, že to za ni stojí.

více

1
2
3
4
5
NOVINKY
––––––––––––––
11.9. 2014
Jestliže se chystáte na konferenci EAIE v Praze, rádi bych Vás pozvali na stánek EducationaUSA (stánek č. 309), kde se budete moci setkat se zástupci 16 amerických škol a asociací.
11.9. 2014
V nadcházejícím akademickém roce bude na českých školách působit dvacet amerických stipendistů Fulbrightova programu.
3.9. 2014
Komise J. Williama Fulbrighta v ČR vyhlašuje pro akademický rok 2015/16 Fulbright-Masarykovo stipendium pro zástupce neziskového sektoru v ČR ke studijnímu pobytu v USA.
1.9. 2014
Od září se opět rozjíždí bezplatní informační semináře Poradenského centra Fulbrightovy komise pro všechny zájemce o studium v USA.
1.9. 2014
Deset čerstvých absolventů amerických vysokých škol bude v roli asistentů pomáhat zlepšovat angličtinu českých středoškoláků v regionech.
KALENDÁŘ AKCÍ
––––––––––––––
19.9. 2014
Zájemce o studium na prestižních amerických školách zveme na setkání se zástupci Pomona College, elitní liberal arts college v Kalifornii.
2.10. 2014
Na semináři se dozvíte, jak vypadají americké přijímací zkoušky jako jsou ACT, SAT, GRE nebo GMAT, jak se na ně úspěšně připravit a kdy a jak je složi
3.10. 2014
Zájemce o studium na prestižních amerických školách zveme na setkání se zástupcem přijímací kanceláře Brown University, americké vysoké školy patřící
9.10. 2014
Kvalitní přihláška je jedním ze základních předpokladů pro úspěšné přijetí na univerzitu v USA.
16.10. 2014
Seminář seznamuje zájemce o složení americké standardizované jazykové zkoušky TOEFL s formátem tohoto testu, registračními a dalšími administrativními