ZÍSKEJTE AKADEMICKOU ZKUŠENOST V USA!
ZÍSKEJTE AKADEMICKOU ZKUŠENOST V USA!

Chcete zažít inspirující prostředí americké univerzity a získat špičkové vzdělání, globální kariérní perspektivu, prostě zkušenost, která vám změní život? Naše organizace vám pomůže vašeho snu dosáhnout díky stipendiím vládního programu a profesionálním poradenství o studiu v USA!

více

EXPERIENCE WORLD-CLASS EDUCATION
EXPERIENCE WORLD-CLASS EDUCATION

Americké univerzity patří podle řady mezinárodních srovnání mezi absolutní světovou špičku. Statisíce studentů z celého světa přitahuje nejen jejich personální a materiálové vybavení, ale také způsob a organizace výuky, kladoucí důraz na kritické myšlení, rozvoj dovedností i praktickou aplikaci znalostí.

více

GAIN GLOBAL EXPERIENCE
GAIN GLOBAL EXPERIENCE

Během studia v USA nepoznáte pouze americkou kulturu. Díky kulturní a etnické různorodosti americké společnosti a spolužákům z celého světa nebo možnostem krátkodobého studia i mimo USA získáte skutečné globální perspektivu i kontakty. Pobyt v USA navíc zcela jistě změní i váš dosavadní pohled na Česko!

více

EXPERIENCE RICH CAMPUS LIFE
EXPERIENCE RICH CAMPUS LIFE

Pobyt na americké univerzitě není jen o studiu, ale do značné míry i o životě v intelektuální komunitě v areálu školy. Vysoké školy v USA umožňují studentům rozvíjet svou osobnost díky rozmanitým studentským aktivitám, klubům a organizacím. Těch najdete na kampusech stovky a rozhodování, kam dříve, nebývá jednoduché.

více

EXPERIENCE THAT WILL CHANGE YOUR LIFE!
EXPERIENCE THAT WILL CHANGE YOUR LIFE!

Studenti a vědci, kteří v USA pobývali, potvrzují, že to byla zkušenost, která jim zásadně změnila a obohatila život. Studium a pobyt v USA není zadarmo, vyžaduje hodně dlouhodobého úsilí a obvykle i velkou časovou a většinou i finanční investici. Spokojenost absolventů však svědčí o tom, že to za ni stojí.

více

1
2
3
4
5
NOVINKY
––––––––––––––
30.9. 2014
Nejnovější nabídky stipendií a novinky z amerických kampusů pro zahraniční studenty v EducationUSA Weekly Update.I.
30.9. 2014
Nově budeme zveřejňovat na našem webu nejaktuálnější nabídky stipendií a novinky určené pro zahraniční studenty na amerických univerzitách, tak jak jsou publikovány v newsletteru EducationUSA Weekly Update.EducationUSA je oficiální vládní informační
29.9. 2014
Ústecká komunitní nadace vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek do 4.
11.9. 2014
Jestliže se chystáte na konferenci EAIE v Praze, rádi bych Vás pozvali na stánek EducationaUSA (stánek č. 309), kde se budete moci setkat se zástupci 16 amerických škol a asociací.
11.9. 2014
V nadcházejícím akademickém roce bude na českých školách působit dvacet amerických stipendistů Fulbrightova programu.
KALENDÁŘ AKCÍ
––––––––––––––
2.10. 2014
Na semináři se dozvíte, jak vypadají americké přijímací zkoušky jako jsou ACT, SAT, GRE nebo GMAT, jak se na ně úspěšně připravit a kdy a jak je složi
3.10. 2014
Zájemce o studium na prestižních amerických školách zveme na setkání se zástupcem přijímací kanceláře Brown University, americké vysoké školy patřící
8.10. 2014
Fulbrightova komise představí své stipendijní programy a poradenské služby na Veletrhu studia v zahraničí pořádaném International Student Clubem při Č
9.10. 2014
Kvalitní přihláška je jedním ze základních předpokladů pro úspěšné přijetí na univerzitu v USA.
16.10. 2014
Seminář seznamuje zájemce o složení americké standardizované jazykové zkoušky TOEFL s formátem tohoto testu, registračními a dalšími administrativními