Fulbrightovo stipendium pro komunikaci ve vědě

Fulbrightova komise v České republice již podruhé vypisuje stipendium Science Communication, jehož cílem je podpořit novináře a vědce, kteří se věnují zpřístupňování vědecké práce a výsledků široké veřejnosti.
Program je určen pro novináře všech typů médií (tisk, rozhlas, televize), kteří se systematicky zaměřují na vědecká témata.
Současně stipendium nabízíme také  vědcům, kteří se soustavně věnují komunikaci vědy ve veřejném prostoru a rádi by si v oblasti komunikace s veřejností prohloubili v USA své vědomosti.

 

Program Science Communication nabízí 3-5 měsíční pobyty na akademický rok 2023-24. Stipendium pokrývá cestovní a životní náklady, příspěvek na výzkum, zdravotní pojištění, případně příspěvek pro doprovázející rodinné příslušníky.
Další detailní informace o programu a on-line přihlášku s instrukcemi najdete zde 

Uzávěrka přihlášek je 1.února 2023.

Doporučujeme s námi předem konzultovat další detaily programu. Obracejte se prosím na Andreu Semancovou zc.th1713583117girbl1713583117uf@av1713583117ocnam1713583117es1713583117