Letní instituty amerických studií

Nabízíme možnost přihlásit se k účasti na některém z institutů amerických studií, pořádaných v termínech od konce května 2024 na vybraných amerických univerzitách.

Jednotlivé instituty obsahují intenzivní program přednášek, seminářů, diskusí na vybrané univerzitě a následné exkurze do jiných měst a relevantních institucí.

Instituty neposkytují prostor pro samostatnou výzkumnou činnost, k samostatnému studiu je vyhrazeno zpravidla několik dnů z celé doby trvání institutu. Každému z účastníků bude přidělen americký školitel, který mu pomůže při zpracovávání přidělených úkolů.

Informace o institutech a přihláška zde.