Fulbrightova stipendia

Letní instituty amerických studií

Nabídka institutů na léto 2024 

Nabízíme možnost přihlásit se k účasti na některém z institutů amerických studií, pořádaných v termínech od konce května 2024 na vybraných amerických univerzitách.

Přehled institutů

Jednotlivé instituty obsahují intenzivní program přednášek, seminářů, diskusí na vybrané univerzitě a následné exkurze do jiných měst a relevantních institucí.

Instituty neposkytují prostor pro samostatnou výzkumnou činnost, k samostatnému studiu je vyhrazeno zpravidla několik dnů z celé doby trvání institutu. Každému z účastníků bude přidělen americký školitel, který mu pomůže při zpracovávání přidělených úkolů.

Z americké strany program administruje Bureau of Educational and Cultural Affairs, U.S. Department of State. Víc informací najdete na stránce Study of the United States Institutes for Scholars

Informace o institutech a přihláška

Na rok 2024 byly vypsány tyto instituty:

INSTITUTY PRO UČITELE A ADMINISTRÁTORY:

 • Institute for teachers which will explore U.S. studies through the lens of democracy and citizenship
 • Institute for teachers which will explore the ways in which individual rights and social obligations have evolved through American history
 • Institute for administrators will focus on sociocultural understanding, equitable learning communities, and diversity and inclusion in U.S. education and society

Info a přihlášku naleznete zde: 2024-SUSI-Educators-info-and-application

INSTITUTY PRO SCHOLARY:

 • American Politics and Political Thought
 • Contemporary American Literature
 • Journalism and Media
 • U.S. Culture, Identity, and Society
 • U.S. Economics and Sustainable Development
 • U.S. Foreign Policy

Info a přihlášku naleznete zde: 2024-SUSI-Scholars-info-and-application

Obsah grantu

Bydlení je zajištěno v areálu univerzit v jednolůžkových a nebo dvoulůžkových pokojích. Stravování je rovněž patřičně zajištěno. Vedle úhrady celého pobytu včetně cesty hradí americká strana náklady na zdravotní pojištění a poskytuje příspěvek na kulturní aktivity, nákup knih i jiných studijních materiálů i jejich zaslání zpět do domovské země. Podrobné informace naleznete v dokumentu s přihláškou.

Základní předpoklady

 • České občanství
 • Velmi dobrá znalost angličtiny

Požadavky

Vhodnými uchazeči jsou vysokoškolští pedagogové, vedoucí kateder, specialisté připravující studijní osnovy, profesionálové v oboru, autoři vysokoškolských (resp. středoškolských) učebnic, kteří se zabývají amerikanistikou, jsou dostatečně motivovaní a erudovaní a jejichž cílem je zabudovat nové poznatky o kultuře, společnosti, vývoji a institucích USA do své další pedagogické i odborné práce. Výborná znalost angličtiny je nutným předpokladem při podání žádosti o účast v daném institutu. Přednost budou mít uchazeči, kteří uvedou jasnou představu o tom, jak získané poznatky uplatní a neměli možnost v USA dlouhodobě pobývat či studovat. Podrobné informace naleznete v dokumentu s přihláškou.

Přihláška

Prosíme, věnujte pozornost zejména ZDŮVODNĚNÍ své žádosti (bod T. přihlášky).

 • Podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud se rozhodnete souhlas neudělit, nemůžeme bohužel projekt zařadit do výběrového řízení. Formulář ke stažení

Přihlášku (včetně CV a podepsaného souhlasu se zpracováním osobních dat) nám zašlete e-mailem nebo poštou na mailto:zc.th1718354334girbl1718354334uf@av1718354334ocnam1718354334es1718354334.

Uzávěrka

Uzávěrka je 7. ledna 2024. Vítáme konzultace přihlášek před uzávěrkou.

Výběrové řízení

Fulbrightova komise může na každý z těchto institutů nominovat jednoho účastníka. Veškeré výdaje spojené s účastí hradí americká strana, která si také proto vyhrazuje právo konečného výběru žadatelů z jednotlivých zemí. Každý z Fulbrightových institutů má totiž omezený počet účastnických míst.

Pro další informace a konzultace se prosím obracejte na koordinátorku programu Andreu Semancovou :zc.th1718354334girbl1718354334uf@av1718354334ocnam1718354334es1718354334

Více informací na: exchanges.state.gov/susi

 

Často kladené dotazy (FAQ)

a. What degree of English proficiency should a nominee have?

All participants must be fully proficient in English; throughout the Institute they will need to fully understand lectures, actively participate in discussions, and read and write assignments in English.

b. Can a nominee who is a dual citizen (U.S. and country of origin) participate in Study of the U.S. Institutes?

No.  U.S. citizens and permanent residents (green card holders) are NOT eligible to participate in this program.

c. The nominee has been to the U.S. before; would he/she be disqualified?

No. Nominees with some experience in the United States can be considered for the program. Please be sure to clearly indicate the purpose of the nominee’s prior visit(s) to the United States, the year, and the length of his/her stay as requested on the nomination form.

d. How much free time/time for independent research will a participant have during the program?

There will be some free time during the program as well as some time designated for independent research. However, nominees MUST understand that this is an intensive academic program and they are expected to participate in all lectures, activities, and scheduled events.  Participants in Scholar Institutes may, at their own expense, opt to extend their stay in the U.S. after the close of their program to the extent allowed by visa regulations.

e. If a nominee has relatives in the U.S., would he/she have time to see them?

Because of the intensive nature of the Institutes, participants will NOT be able to leave the Institute to visit relatives or friends.  Participants in Scholar Institutes may, at their own expense, opt to extend their stay in the United States after the close of their program to the extent allowed by visa regulations.

f. Can a participant arrive early/late for the Institute?

ECA/A/E/USS expects Post to arrange flight itineraries so that participants arrive on the Institute start date.  Occasionally flight schedules necessitate that a participant to arrive a day early.  These situations will be addressed on a case by case basis in consultation with the ECA program officer and the host institution.  Post MUST first consult with ECA program officer about a possible early/late arrival.

g. Can a participant stay after the end of the Institute?

Yes.  Under the terms of their J-1 Visas, participants have up to 30 days after the end of the program to depart from the U.S.  However, the participant must be aware that he/she is responsible for all expenses after the end of the Institute and will no longer have ECA-sponsored health benefits.

h. Can a participant miss one part or component of the Institute?

No.  All participants are expected to participate in all scheduled lectures, events, site visits, trips, and activities.

i. How much money will participants need to bring for the program?

The Study of the U.S. Institutes cover all costs of an individual’s participation including transportation, lodging, and meals.  Generally, host institutions provide for meals through acombination of a cafeteria meal plan and cash allowance to permit participants to cook or eat at local restaurants.  Information on housing and meal arrangements will be provided by the host institution six weeks prior to the start of the Institute.  Participants should bring their own spending money if they wish to purchase souvenirs or other items during their time in the United States.  All participating scholars will receive a stipend to purchase books and research materials while in the U.S. as well as a certain amount to cover mailing costs.


Aktuality

Fulbright Specialist: projekty plně hrazené ECA

Rozšiřujeme počet Fulbright Specialist až o 3 projekty plně hrazené z prostředků ECA Nabídka platí pro projekty v těchto oborech: Climate Change;  Cyber Security and IT; Disaster Response;  DEIA (Diversity, Equity, Inclusion, and Access); Entrepreneurship;  Media Literacy/Countering Disinformation;  Public Administration; Public/Global Health (including Mental Health); STEM

FLTA Program for Ukrainian Citizens

Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) The Fulbright Program in Ukraine is seeking candidates for the FLTA program. Fulbright is a U.S. academic exchange program established in 1946. Since 1992 Fulbright Ukraine has supported over 1000 Alumni from Ukraine. The FLTA program is a

Kdo získal Fulbrightovo stipendium na rok 2024 – 2025?

Na našem webu již najdete finální umístění českých stipendistů, kteří stráví příští akademický rok a nebo jeho část v USA. Také se můžete podívat na mapu, která přehledně ukazuje, kde budou působit. A určitě stojí za to se podívat, v jakých místech budou působit američtí