Fulbrightova stipendia

Letní instituty amerických studií

Nabízíme možnost přihlásit se k účasti na některém z institutů amerických studií, pořádaných v termínech od začátku června 2021 na vybraných amerických univerzitách.

Přehled institutů

Jednotlivé instituty obsahují intenzivní program přednášek, seminářů, diskusí apod. virtuálně s plánem následného pobytu v USA.

Instituty neposkytují prostor pro samostatnou výzkumnou činnost, k samostatnému studiu je vyhrazeno zpravidla několik dnů z celé doby trvání institutu. Každému z účastníků bude přidělen americký školitel, který mu pomůže při zpracovávání přidělených úkolů.

Z americké strany program administruje Bureau of Educational and Cultural Affairs, U.S. Department of State. Víc informací najdete na stránce Study of the United States Institutes for Scholars

Informace o institutech

Na rok 2021 byly vypsány tyto instituty:

INSTITUTY PRO UČITELE A ADMINISTRÁTORY:

Info naleznete zde: Info and application SUSI educators.

INSTITUTY PRO SCHOLARY:

V roce 21 můžeme nominovat jen na následující instituty: 

Journalism and Media;
Religious Pluralism in the United States;

Info naleznete zde: 2021 SUSI Scholars info and application.

Obsah grantu

Bydlení je zajištěno v areálu univerzit v jednolůžkových a nebo dvoulůžkových pokojích. Stravování je rovněž patřičně zajištěno. Vedle úhrady celého pobytu včetně cesty hradí americká strana náklady na zdravotní pojištění a poskytuje příspěvek na kulturní aktivity, nákup knih i jiných studijních materiálů i jejich zaslání zpět do domovské země.

Základní předpoklady

  • České občanství
  • Trvalý pobyt v České republice
  • Velmi dobrá znalost angličtiny

Požadavky

Vhodnými uchazeči jsou vysokoškolští pedagogové, vedoucí kateder, specialisté připravující studijní osnovy, profesionálové v oboru, autoři vysokoškolských (resp. středoškolských) učebnic, kteří se zabývají amerikanistikou, jsou dostatečně motivovaní a erudovaní a jejichž cílem je zabudovat nové poznatky o kultuře, společnosti, vývoji a institucích USA do své další pedagogické i odborné práce. Výborná znalost angličtiny je nutným předpokladem při podání žádosti o účast v daném institutu. Přednost budou mít uchazeči, kteří uvedou jasnou představu o tom, jak získané poznatky uplatní a neměli možnost v USA dlouhodobě pobývat či studovat.

Přihláška

Prosíme, věnujte pozornost zejména ZDŮVODNĚNÍ své žádosti (bod T. přihlášky).

  • Informace a přihláška pro scholary – 2021 – Zde.
  • Informace a přihláška pro učitele, administrátory – 2021 – Zde: Info and application SUSI educators.
  • Podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud se rozhodnete souhlas neudělit, nemůžeme bohužel projekt zařadit do výběrového řízení. Formulář ke stažení

Přihlášku (včetně CV a podepsaného souhlasu se zpracováním osobních dat) nám zašlete e-mailem nebo poštou na .

Uzávěrka

Uzávěrka je 15. března 2021. Vítáme konzultace přihlášek před uzávěrkou.

Výběrové řízení

Fulbrightova komise může na každý z těchto institutů nominovat jednoho účastníka. Veškeré výdaje spojené s účastí hradí americká strana, která si také proto vyhrazuje právo konečného výběru žadatelů z jednotlivých zemí. Každý z Fulbrightových institutů má totiž omezený počet účastnických míst.

Často kladené dotazy (FAQ)

a. What degree of English proficiency should a nominee have?

All participants must be fully proficient in English; throughout the Institute they will need to fully understand lectures, actively participate in discussions, and read and write assignments in English.

b. Can a nominee who is a dual citizen (U.S. and country of origin) participate in Study of the U.S. Institutes?

No.  U.S. citizens and permanent residents (green card holders) are NOT eligible to participate in this program.

c. The nominee has been to the U.S. before; would he/she be disqualified?

No. Nominees with some experience in the United States can be considered for the program. Please be sure to clearly indicate the purpose of the nominee’s prior visit(s) to the United States, the year, and the length of his/her stay as requested on the nomination form.

d. How much free time/time for independent research will a participant have during the program?

There will be some free time during the program as well as some time designated for independent research. However, nominees MUST understand that this is an intensive academic program and they are expected to participate in all lectures, activities, and scheduled events.  Participants in Scholar Institutes may, at their own expense, opt to extend their stay in the U.S. after the close of their program to the extent allowed by visa regulations.

e. If a nominee has relatives in the U.S., would he/she have time to see them?

Because of the intensive nature of the Institutes, participants will NOT be able to leave the Institute to visit relatives or friends.  Participants in Scholar Institutes may, at their own expense, opt to extend their stay in the United States after the close of their program to the extent allowed by visa regulations.

f. Can a participant arrive early/late for the Institute?

ECA/A/E/USS expects Post to arrange flight itineraries so that participants arrive on the Institute start date.  Occasionally flight schedules necessitate that a participant to arrive a day early.  These situations will be addressed on a case by case basis in consultation with the ECA program officer and the host institution.  Post MUST first consult with ECA program officer about a possible early/late arrival.

g. Can a participant stay after the end of the Institute?

Yes.  Under the terms of their J-1 Visas, participants have up to 30 days after the end of the program to depart from the U.S.  However, the participant must be aware that he/she is responsible for all expenses after the end of the Institute and will no longer have ECA-sponsored health benefits.

h. Can a participant miss one part or component of the Institute?

No.  All participants are expected to participate in all scheduled lectures, events, site visits, trips, and activities.

i. How much money will participants need to bring for the program?

The Study of the U.S. Institutes cover all costs of an individual’s participation including transportation, lodging, and meals.  Generally, host institutions provide for meals through acombination of a cafeteria meal plan and cash allowance to permit participants to cook or eat at local restaurants.  Information on housing and meal arrangements will be provided by the host institution six weeks prior to the start of the Institute.  Participants should bring their own spending money if they wish to purchase souvenirs or other items during their time in the United States.  All participating scholars will receive a stipend to purchase books and research materials while in the U.S. as well as a certain amount to cover mailing costs.


Aktuality

Fulbright Schuman award for 2022/23

Fulbright Schuman award 2022/23 is open! Scholarships to EU citizens to conduct research and/or lecturing in the U.S. on a topic that is relevant to US-EU relations, EU affairs/policy, or EU institutions and shows relevancy to at least two EU member states. Grants are open

S výukou angličtiny na středních školách pomáhá 33 Američanů

V novém školním roce na středních školách po celé České republice pomáhá s výukou angličtiny 33 stipendistů Fulbrightova programu. Mladí Američané ve věku od 21 do 29 let, čerství absolventi bakalářských nebo magisterských programů, do České republiky jezdí asistovat místním učitelům již od roku 2005