Fulbrightova stipendia

Stipendium pro postgraduální studium

Stipendium je určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM. Leták Fulbrightovo postgradualni stipendium

Disability Accommodations – Candidates Resources

Cílem pobytu může být jedna z těchto variant:

 1. Výzkumný pobyt (visiting research student) pro práci na samostatném vlastním výzkumném projektu, např. dizertační práci,
 2. Absolvování celého studia (degree student) vedoucí k zisku titulu na americké univerzitě, stipendium pokrývá pouze první rok studia,
 3. Studijní pobyt (non-degree student) nevedoucí k zisku titulu.

Pravidlo jedné přihlášky

V roce 2015 jsme zavedli pravidlo týkající se přihlášek do našich programů. Nově platí, že uchazeč si může v jednom akademickém roce podat pouze jednu přihlášku do našich programů. Nelze tak tedy, jako tomu bylo dosud, podat přihlášku např. ve Fulbrightově stipendiu pro postgraduální výzkum a následně také žádat o Fulbright-Masarykovo stipendium. Pro úplnost dodáváme, že toto nové pravidlo nijak neomezuje možnost v případě neúspěchu v jednom roce podat si přihlášku ve stejném či jiném programu v roce následujícím. Pravidlo jedné přihlášky se totiž vztahuje pouze na jedno výběrové období. V každém případě toto omezení zvyšuje důležitost konzultace plánů s námi před samotným podáním přihlášky.

NOVĚ – dvě uzávěrky během akademického roku a délka pobytu v rozmezí 4-9 měsíců, a to podle potřeb projektu.

Obsah grantu

Stipendium se uděluje na jeden akademický rok (4-9 měsíců) a pokrývá:

 1. Životní náklady ve formě kapesného v závislosti na průměrných nákladech v dané lokalitě
 2. Příspěvek na zpáteční letenku
 3. Základní zdravotní pojištění sjednané v rámci programu, pokud škola vyžaduje vlastní, musí si jej stipendista hradit z vlastních prostředků
 4. Školné do výše maximálně 15 tisíc dolarů, platí pouze u studentů kategorie „degree“, pokud studium stojí více, musí si student zajistit dodatečné finance. Stejně tak si musí z jiných zdrojů zajistit finance pro případná další léta studia

Stipendium není určeno pro rodinné příslušníky, ti dostávají příspěvek dle platných tabulek.

Základní předpoklady

Základními předpoklady pro podání žádosti o stipendium jsou:

 • České občanství.
 • Dokončené minimálně bakalářské vzdělání v době uzávěrky.
 • Velmi dobrá znalost angličtiny.

Požadavky

 1. Dokončená vysoká škola, minimálně bakalářský program, v době uzávěrky přihlášek.
 2. Výborné studijní výsledky během vysokoškolského studia.
 3. Jazykový test TOEFL dle požadavků americké univerzity – u žadatelů v kategorii Degree minimálně 80 bodů, v kategorii Visiting student reasearcher je třeba doložit výsledek testu, pokud jej vyžaduje hostitelská instituce.
 4. U kategorie „Degree“ a „Non-degree“ zkouška GRE General Test.
 5. U kategorie „visiting research“ pozvání americké strany vyjadřující ochotu studenta přijmout. Pozvání musí obsahovat přesná data pobytu a případnou výši poplatků, které si bude americká škola nárokovat. Pozor, u této kategorie si žadatel případné poplatky hradí ze svých zdrojů, proto je velmi důležité mít všechny podmínky a poplatky vymezeny ve zvacím dopise. Zvací dopis také musí obsahovat přesná data plánovaného pobytu. U ostatních kategorií navázání předchozího kontaktu s univerzitou není podmínkou, ale doporučuje se z praktických důvodů.
 6. Podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů. Naskenovaný dokument vložte do on-line přihlášky pod sekci „additional documents“. Pokud se rozhodnete souhlas neudělit, nemůžeme bohužel projekt zařadit do výběrového řízení. Formulář ke stažení

Přednost mají ti uchazeči, kteří ve Spojených státech ještě na úrovni vysoké školy nestudovali nebo dlouhodobě nežili.

Přihláška

Přihláška pro toto stipendium existuje v elektronické formě a je třeba ji podat online. Nejdříve si vytvořte svůj osobní účet, který umožní ukládat průběžný stav vyplňování přihlášky a vracet se k ní. Přihlášku lze elektronicky odeslat do Fulbrightovy komise až po úplném vyplnění. Nepoužívejte diakritiku. Věnujte prosím důkladnou pozornost instrukcím! Doporučujeme domluvit si telefonickou či osobní konzultaci s příslušným pracovníkem Fulbrightovy komise.

S přihláškou je třeba dodat

 1. Kopii diplomu a státnicového vysvědčení (jestliže jej škola vydává) spolu s oficiálním výpisem studijních výsledků či kopií indexu (dnes běžně studenti dodávají kopii Dodatku k diplomu, který je dvoujazyčný), a to ze všech studovaných vysokých škol, včetně těch nedostudovaných. Lze zaslat poštou či e-mailem, nejlépe vložit přímo do elektronické žádosti.
 2. Strukturovaný životopis s uvedenou kontaktní adresou, telefonem a e-mailem. Životopis můžete zaslat do Fulbrightovy komise elektronickou poštou, případně vložit přímo do přihlášky.
 3. Tři doporučující dopisy na formuláři, který je součástí přihlášky, viz opět oddíl Supplemental Forms v elektronické přihlášce. Doporučení by měla být ideálně vloženo online doporučiteli přímo do elektronické přihlášky a nebo přijít do Fulbrightovy komise v zalepené obálce od posuzovatelů. Uchazeč musí zaručit, že nezná obsah doporučujících dopisů.
 4. Výpis skóre TOEFL. Více informací
  Výsledek je třeba nechat zaslat do Fulbrightovy komise a na Institute of International Education (IIE). Kód Fulbrightovy komise je 9851, kód IIE je 2326. Výsledky nemají být zasílány na univerzity, které uchazeč uvádí v přihlášce. Výpisy skóre musí mít Fulbrightova komise již v době uzávěrky přihlášek! Znamená to, že vzhledem k času potřebnému pro vyhodnocení testu a doručení výpisu skóre (dohromady obvykle zhruba jeden měsíc), je třeba testy skládat mnohem dříve než k 1. září, ideálně nejpozději v červenci. Uchazeči, kteří budou testy skládat později než v červenci a jejichž výsledky do Fulbrightovy komise nedorazí k 1. září, budou z výběrového řízení vyloučeni kvůli nedodání všech vyžadovaných podkladů. Skóre musí dokládat žadatelé v kategorii Degree, ostatní pouze v případě, že to vyžaduje zvoucí instituce.
 5. Výpis skóre GRE General Test u kategorií „degree“ a „non-degree“. Více informací
  Výsledek je třeba nechat zaslat do Fulbrightovy komise a na Institute of International Education (IIE). Kód Fulbrightovy komise je 0036, kód IIE je R2326. Výsledky nemají být zasílány na univerzity, které uchazeč uvádí v přihlášce. Výpisy skóre musí mít Fulbrightova komise již v době uzávěrky přihlášek! Znamená to, že vzhledem k času potřebnému pro vyhodnocení testu a doručení výpisu skóre (dohromady obvykle zhruba jeden měsíc), je testy třeba skládat mnohem dříve než k 1. září, nejpozději v červenci. Uchazeči, kteří budou testy skládat později než v červenci a jejichž výsledky do Fulbrightovy komise nedorazí k 1. září, budou z výběrového řízení vyloučeni kvůli nedodání všech vyžadovaných podkladů. Kvůli omezené nabídce termínů v červenci doporučujeme proto testování plánovat dostatečně předem. Skóre musí dokládat žadatelé v kategorii Degree, ostatní pouze v případě, že to vyžaduje zvoucí instituce.
 6. Pozvání z americké instituce u kategorie „visiting research“. (nevztahuje se na studijní pobyty, pouze na výzkumné)
 7. Formulář „Transcript Release Form“ vyplňují pouze uchazeči, kteří již studovali v USA na vysoké škole.
 8. Formulář „Medical History“ není třeba dodávat při přihlašování. Tento formulář vyplňují jen uchazeči úspěšní ve výběrovém řízení.

Uzávěrka

Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení, včetně dodání všech vyžadovaných dokumentů, je každoročně 1. září (včetně, u poštovní zásilky rozhoduje poštovní razítko) pro studium začínající o rok později. Nově je také uzávěrka 1. února, která se vztahuje jen na kategorii Visiting student researcher.

Výběrové řízení

Výběrové řízení k uzávěrce 1. září 2023 je předběžně stanoveno na 20.9. 2023.

Výběrové řízení probíhá ve třech kolech.

V prvním kole jsou vyřazeny projekty, které mají formální nedostatky. Ostatní projekty posuzuje výběrová komise, jejíž složení každoročně stanovuje správní rada Fulbrightovy komise. Projekty s jednoznačně negativním hodnocením jsou vyřazeny. Třetí kolo probíhá formou výběrového řízení před výběrovou komisí. Ve výběrovém řízení se vždy přihlíží k poslání a cílům Fulbrightovy komise.

Od studentů, kteří Fulbrightovo stipendium získají, budeme požadovat úředně ověřené kopie diplomů a jejich oficiální překlad do angličtiny. Dále je třeba dodat výpisy všech známek z univerzit, které jsou vydány přímo školami, u výpisů (transkriptů) nestačí dodat notářsky ověřené kopie.

Výslednou nominaci schvaluje v ČR správní rada Fulbrightovy komise a v USA Fulbright Foreign Scholarship Board.

Prospective Fulbright participants should be aware that public health conditions, availability of consular services and travel, as well as U.S. institutional operating status and policies may affect their ability to travel to the U.S. and participate in academic programs.

Pro získání stipendia je důležitý osobní profil studenta (studijní a odborné výsledky, výsledky z požadovaných testů, iniciativa, potenciál atd.) a kvalita jeho přihlášky (studijní nebo výzkumný záměr, motivace, doporučení, dlouhodobé cíle atd.).

Obvykle se na toto stipendium hlásí třikrát víc uchazečů než můžeme vybrat.

Kontaktujte koordinátorku projektu Andreu Semancovou: zc.th1702236720girbl1702236720uf@av1702236720ocnam1702236720es1702236720

Umisťování na univerzity

Uchazeči si do přihlášky ke stipendiu píší až tři vysoké školy podle svého výběru. Vlastní umisťování na americké univerzity zajišťuje Institute of International Education, s nímž Fulbrightova komise spolupracuje. Jedná se o poměrně dlouhý proces. Konečné umístění na jednu z univerzit v USA je zpravidla známo až v květnu následujícího roku. Vybraní uchazeči absolvují v červnu orientaci a zpravidla v srpnu odjíždějí na své univerzity.


Aktuality

Fulbright Specialist: druhá vlna přihlášek do 15. prosince

Nabízíme v klasické alokaci Fulbright Specialist na kalendářní rok 2024 rok možnost podat přihlášku v druhé vlně, a to do 15. prosince. Nabídka se týká projektů se zahájením nejdříve v březnu/dubnu 2024. Veškeré informace, odkaz na přihlášku a instrukce najdete na https://www.fulbright.cz/pro-skoly-a-univerzity/hostovani-americkych-akademiku/  

Webinář o ETA programu pro střední školy

V úterý 21. listopadu od 15. do 16. hodiny pořádáme webinář o programu asistentů ve výuce angličtiny (Fulbright ETA program) pro zástupce středních škol. Webinář je vhodný pro všechny zájemce o rodilé mluvčí do výuky angličtiny na středních školách, zejména však pro učitele angličtiny, kteří

Hledáme střední školy pro 30 asistentů do výuky angličtiny

Hledáme střední školy z regionů České republiky, na které od září 2024 umístíme 30 asistentů do výuky anglického jazyka. Školy mohou podat přihlášku do 31. prosince 2023.  Mladí Američané jsou po dobu celého školního roku finančně zajištěni Fulbrightovým stipendiem, a škole tak nevznikají žádné finanční