Fulbrightova stipendia

Stipendium pro profesní odborníky

Stipendium je určeno pro dlouhodobé pobyty profesních odborníků určených k výzkumu, studiu a získávání dalších profesních zkušeností primárně v následujících oborech (nikoliv exkluzivně): umělecké obory (včetně restaurátorství a kurátorské práce), management muzeí a galerií, management uměleckých sbírek, architektura, městské plánování,  veřejná správa a politika, kreativní psaní, žurnalistika. Na rozdíl od tradičních výzkumných pobytů, se projekty mohou realizovat v oblastech i metodami, které neodpovídají standardním vědeckým postupům. Doporučujeme předem s námi konzultovat, zda se do programu kvalifikujete.

Pobyty jsou určeny pro odborníky v disciplínách, kde obvykle není konečným stupněm vzdělání PhD a kde ho nahrazují doložené výsledky praktické oborové činnosti (umělecká díla, výstavy, vedení ateliérů na VŠ uměleckého typu, publikační činnost v periodicích, práce ve veřejné správě s dlouhodobými výbornými výsledky, etc.).  Základními kvalifikačními předpoklady jsou ukončené vzdělání minimálně MA (Mgr.) a 7 let profesní praxe s vynikajícími výsledky v oboru, ve kterém se uchazeč hlásí o stipendium, a to v době uzávěrky programu.

Cíle programu:

 1. Posilovat princip otevřených a spravedlivých výběrových procesů.
 2. Nabízet možnost výzkumných, studijních a odborných pobytů v USA těm jedincům, jejichž odborný, umělecký i osobní potenciál je příslibem jejich úspěšného dalšího uplatnění.
 3. Dát možnost českým profesním odborníkům spolupracovat s jejich americkými kolegy a současně poznat různé aspekty praktického života v USA.
 4. Nabídnout českým účastníkům programu (kromě vlastní odborné a umělecké práce) možnost účastnit se univerzitních programů v oblasti managementu školství, vědy, veřejné správy, komunitních služeb apod.
 5. Stipendisté by měli mít (díky pobytu na hostitelském americkém pracovišti) kromě vlastní odborné práce také možnost poznat jiné systémy organizace odborné činnosti, organizace vzdělávacích procesů, akreditační principy, život místní komunity a spolupráci univerzitních a jiných hostitelských pracovišť s občany a institucemi v místě působení.

Obsah grantu

Délka pobytu záleží na předkládaném projektu a pohybuje se od tří do deseti měsíců v příslušném akademickém roce.

 1. Stipendium na životní náklady v závislosti na kategorii a případně i průměrných nákladech v dané lokalitě podle cenové mapy každoročně zpracovávané Institute of International Education v New Yorku. Výše příspěvku se liší v závislosti na místu pobytu od cca 2800 do 3700 USD/měsíčně.
 2. Základní zdravotní pojištění
 3. Příspěvek na výzkum a další profesní rozvoj 

Grant zahrnuje i menší příspěvky pro rodinné příslušníky na cestovní náklady (jednorázové) a na životní náklady (měsíční). Zdravotní pojištění svých rodinných příslušníků hradí stipendisté sami.

Základní předpoklady

 • České občanství
 • Velmi dobrá znalost angličtiny

Požadavky

 1. Minimální dosažený stupeň vzdělání : Mgr, MA
 2. 7 let aktivní činnosti v oboru, ve kterém se uchazeč hlásí
 3. Vynikající výsledky v oboru (doložené portfoliem prací, odborným CV, seznamem publikací a/nebo realizovaných projektů)
 4. Pozvání z americké strany. Zvací dopis musí obsahovat data předpokládaného pobytu v USA. Náležitosti pozvání najdete zde
 5. Podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů. Naskenovaný dokument vložte do on-line přihlášky pod sekci „additional documents“. Pokud se rozhodnete souhlas neudělit, nemůžeme bohužel projekt zařadit do výběrového řízení. Formulář ke stažení

Přednost mají uchazeči, kteří v USA dlouhodobě pracovně nepůsobili nebo nežili.

Přihláška

Přihláška pro toto stipendium je totožná s přihláškou na Fulbrightovo stipendium pro vědce a přednášející. Má elektronickou formu a je třeba ji podat online. Nejdříve si vytvořte si svůj osobní účet, který umožní ukládat průběžný stav vyplňování přihlášky a vracet se k ní. Přihlášku lze elektronicky odeslat do Fulbrightovy komise až po úplném vyplnění. V sekci Country Information vyberte z nabídky Award information příslušné stipendium Fulbright for Professionals. Při vyplňování přihlášky nepoužívejte diakritiku.

S případnými problémy s přihlášením do systému obracejte přímo na gro.e1679733280ii@en1679733280ilnop1679733280sf1679733280

Povinné součásti přihlášky

 1. Vlastní výzkumný/studijní projekt.
 2. Životopis a seznam  publikací. Do CV uveďte své odborné aktivity, na základě kterých se kvalifikujete do stipendia pro profesní odborníky. U uměleckých projektů vyžadujeme portfolio prací – děkujeme za jeho sdílení.
 3. Pozvání americké instituce. Kromě univerzitních a výzkumných pracovišť mohou být hostitelskými institucemi neziskové organizace, muzea a galerie, kulturní a umělecké instituce, profesní asociace, družstva, útvary samosprávy a vládní agentury. V každém případě je nutné výběr hostitelské instituce předem konzultovat s Fulbrighovou komisí – výběr je vždy schvalován s ohledem na vízové podmínky J-1.
 4. Přehled použité literatury k projektu.
 5. Tři doporučující dopisy, a to online přímo jako součást elektronické přihlášky (viz FAQ 5). Doporučení musí být odeslána nejpozději v den uzávěrky.
 6. Kopie pasu (dvoustrana s fotografií žadatele).
 7. Letter of support from home institution požadujeme v případě, že ani  jeden z doporučujících dopisů není od zástupce z pracoviště žadatele.
 8. Finanční prostředky na str.10 se neprokazují.
 9. English Language Proficiency na str.9 není třeba dokládat.

Uzávěrka

Termín odevzdání přihlášek je 1. listopadu pro pobyty v následujícím akademickém roce, přičemž začátek pobytu v USA musí nastat do konce následujícího kalendářního roku.

Výběrové řízení

Výběrové řízení probíhá ve třech kolech. V prvním kole jsou vyřazeny projekty, které mají základní formální nedostatky. Ostatní projekty jsou anonymně předloženy k posouzení nejméně dvěma nezávislým odborníkům, z toho alespoň jednomu v zahraničí. Projekty s jednoznačně negativním hodnocením jsou vyřazeny. Třetí kolo probíhá formou ústního řízení před výběrovou komisí, jejíž složení každoročně stanoví správní rada Fulbrightovy komise.

Výslednou nominaci schvaluje v ČR správní rada Fulbrightovy komise a Board for Foreign Scholarships v USA.
Pro získání grantu je rozhodující kvalita předloženého projektu, publikační a další odborné aktivity žadatele. Přihlíží se rovněž k obsahu doporučujících dopisů. Obvykle se na toto stipendium hlásí třikrát až čtyřikrát více uchazečů než můžeme vybrat.

Pobyty jsou v době pandemie podmíněné:
“Prospective Fulbright participants should be aware that public health conditions, availability of consular services and travel, as well as U.S. institutional operating status and policies may affect their ability to travel to the U.S. and participate in academic programs.”

Kontaktujte koordinátorku programu Kateřinu Kloubovou: zc.th1679733280girbl1679733280uf@av1679733280obuol1679733280k1679733280

Timeline od interview k odjezdu

V grafu je vyznačena timeline pro nejobvyklejší načasování odjezdů (tj. začátek akademického roku). U stipendistů, kteří odjíždějí v jiném termínu, je celý proces shodný až do podpisu grantového dokumentu, další kroky následují dle data odjezdu.

 


Aktuality

Webináře ke stipendiím na rok 2024/25

Všechno, co chcete vědět o studiu a výzkumu v USA v rámci Fulbrightova programu se dozvíte na našich webinářích. Pro zájemce o stipendia Fulbrightovy komise na rok 2024/2025 jsme připravili sérii prakticky zaměřených webinářů k jednotlivým programům. Účastnit se jich budou také čerství absolventi a

Finance Specialist – hledáme nového kolegu/novou kolegyni

Do Komise J. Williama Fulbrighta hledáme kolegu nebo kolegyni na pozici: Finance Specialist  Požadujeme: — ukončené magisterské vzdělání a alespoň pět let praxe v účetnictví, rozpočtování nebo provádění auditů, nejlépe se zaměřením na neziskové organizace, — výbornou znalost českého i anglického jazyka, — znalost problematiky

Kontroverzní témata ve třídě – webinář pro učitele

Fulbrightova komise zve středoškolské učitele na webinář o kontroverzních tématech ve výuce. Webinář proběhne ve čtvrtek 23. února od 16. do 17. hodiny na platformě ZOOM. Své poznatky ze studií v několika zemích světa, příklady dobré praxe, ověřené postupy i další zdroje během webináře představí