Pro média

Press kit

Co je Fulbrightova komise?

Fulbrightův program patřící mezi nejprestižnější světové vládní stipendijní programy byl založen v roce 1946 na základě zákona navrženého významným arkansaským senátorem Jamesem Williamem Fulbrightem, po kterém byl také pojmenován. Od té doby se jej zúčastnilo na 300 tisíc “Fulbrighterů”. Ročně se ve 155 zemích rozděluje přibližně 8 tisíc stipendií. Mezi bývalými účastníky Fulbrightových programů naleznete nositele Nobelových cen, nositele Pulitzerovy ceny, guvernéry a senátory, velvyslance a umělce, soudce, premiéry a hlavy států, významné profesory a vědce.

V Československu byla činnost Fulbrightova programu zahájena již na konci sedmdesátých let. Čeští občané se ovšem mohli tohoto jedinečného programu plně zúčastnit až po roce 1989. V roce 1991 byla podepsána mezivládní dohoda mezi vládami Československa a Spojených států amerických o zřízení Komise J. W. Fulbrighta s cílem podporovat prostřednictvím stipendijních programů, poradenských a informačních služeb vzájemné porozumění na základě vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn. Dohoda platná v současné době byla podepsána a ratifikována v roce 2002.

Na financování stipendijních programů a práce Komise se spolupodílí obě vlády. Komisi řídí její správní rada, pět českých členů jmenuje ministr školství ČR, pět amerických členů velvyslanec USA. Členové správní rady se kromě strategických rozhodnutí podílejí i na výběru stipendistů programu.

Hlavní náplní práce Komise je administrace vládních stipendií, případně dalších stipendijních programů pro studium, výzkum a výuku českých občanů v USA a amerických občanů v ČR. Správa programů zahrnuje jak aktivity spojené s výběrovým řízením, tak s pobytem stipendistů. V letech 1992-2016 podpořila Fulbrightova komise svým stipendiem téměř 900 českých občanů a bezmála 700 občanů USA. V současné době podporu získává téměř 40 českých a okolo 30 amerických stipendistů ročně.

Fulbrightova komise zároveň prostřednictvím svého Poradenského centra patřícího do oficiální informační sítě EducationUSA poskytuje všem zájemcům bezplatně komplexní, nezkreslené a aktuálních informace o možnostech studia v USA a bezplatné poradenství. Poradenským centrem, které je tak hlavním a unikátním zdrojem informací o studiu na amerických univerzitách, projde ročně okolo tisícovky zájemců, další stovky dotazů studijní poradce zodpoví telefonicky nebo e-mailem a tisíce lidí oslovuje prostřednictvím sociálních sítí, na studentských veletrzích a při návštěvách škol.

Mottem Fulbrightovy komise je přispívat k vzájemnému porozumění mezi národy, tento úkol se snaží plnit nejen stipendijními programy a prací poradenského centra, ale i organizací seminářů, veřejných přednášek a jiných programů, nejen v Praze, ale i na dalších místech v České republice.

Detailní informace o stipendijních programech a službách Poradenského centra lze najít na www.fulbright.cz.

Stipendijní programy pro české občany pro pobyty v USA

Počty stipendistů v jednotlivých programech se každoročně mění v závislosti na časové náročnosti jednotlivých projektů, dostupných finančních prostředcích i kvalitě přihlášených. V některých programech navíc může Fulbrightova komise pouze kandidáty nominovat a závěrečný výběr provádí americká strana.

Fulbrightovo stipendium pro postgraduální studium a výzkum
5 – 7 stipendií

Toto stipendium je určeno českým studentům, kteří již dokončili vysokou školu a získali minimálně bakalářský titul. Uděluje se na jeden školní rok.

Fulbrightovo stipendium pro pobyt vědců a přednášejících
5 – 10 stipendií

Stipendium je určeno pro výzkumné pracovníky a univerzitní přednášející s dosaženým titulem Ph.D. a úspěšnou vědeckou či pedagogickou praxí a pokrývá tří- až desetiměsíční pobyt.

Fulbright-Masarykovo stipendium
12 – 20 stipendií

Stipendium pro tří- až desetiměsíční pobyty je určeno doktorandům a vědeckým pracovníkům, kteří jsou vynikajícími odborníky ve své vědecké oblasti a současně jsou také aktivními občany.

Fulbright-Masarykovo stipendium pro neziskový sektor
1 – 4 stipendia

Tento mimořádný program zpřístupňuje původní Fulbright-Masarykovo stipendium přímo pracovníkům neziskového sektoru s cílem podpořit jeho rozvoj. Uděluje se na pobyty v délce 3 až 5 měsíců.

Instituty amerických studií
až 3 stipendia podle nabídky americké strany

Program nabízí pedagogům, autorům vysokoškolských či středoškolských učebnic nebo osnov možnost zúčastnit se některého ze šestitýdenních institutů amerických studií.

Letní školy pro studenty ze sociálně znevýhodněného prostředí
1 stipendium podle nabídky americké strany

Cílem programu je českým studentům VŠ nebo VOŠ ze sociálně znevýhodňujícího prostředí během pětitýdenní letní školy představit americkou kulturu, společnost a seznámit je se sociálním podnikáním.

Scholar-in-Residence
až 3 stipendia podle poptávky americké strany

Cílem Fulbrightova programu Scholar-In-Residence (SIR) je získat pro méně známé univerzity v USA hostujícího přednášejícího ze zahraničí.  Nabídka stipendií závisí na aktuální poptávce americké strany.

Proshek-Fulbrightovo stipendium pro lékaře
až 2 stipendia podle finančních možností sponzora

Program umožňuje lékařům a badatelům v oblasti medicíny účastnit se po dobu 3 až 10 měsíců výuky, výzkumu a konzultací na Lékařské fakultě Minnesotské university. Program je sponzorovaný Proshekovou nadací.

Stipendijní programy pro americké občany pro pobyty v ČR

Fulbright English Teaching Assistants Program
30 stipendií

Program je určený pro absolventy amerických vysokých škol. Ti po dobu jednoho školního roku pracují jako asistenti ve výuce angličtiny na českých středních školách.

Fulbright U.S. Student Program
1 – 5 stipendií

Program umožňuje americkým absolventům bakalářských programů, studentům magisterských nebo doktorských programů, mladým profesionálům a umělcům po dobu jednoho roku studovat nebo pracovat na svých projektech.

Fulbright  U.S. Scholar Program
5 – 12 stipendií

Program nabízí americkým vědcům a profesorům možnost provádět v ČR po dobu jednoho nebo dvou semestrů výzkum, přednášet či spolupracovat na rozvoji studijních programů na českých univerzitách.

Fulbright Distinguished Chair Program
4 – 8 stipendií

Fulbrightova komise uzavřena smlouvy se čtyřmi českými univerzitami (Masarykova univerzita, ČVUT, UK a Univerzita Palackého) o zřízení a spolufinancování prestižní pozice hostujících profesorů. Tyto pozice jsou určeny pro zkušené a renomované americké akademiky.

Fulbright Specialist Program
až 5 stipendií

Jedná se o program dvou- až šestitýdenního pobytu amerických specialistů na českých univerzitních a dalších vědeckých institucích. Je alternativou dlouhodobých pobytů amerických vědců a přednášejících.

Inter-Country Travel Grant
podle poptávky českých institucí

Program určený pro krátkodobé hostování stipendistů Fulbrightova programu v Evropě na českých univerzitách a vědeckých institucích.

Počty českých stipendistů Fulbrightova programu na nejprestižnějších amerických univerzitách 1991-2016

25 amerických škol podle pořadí Academic Ranking of World Universities 2015, kde pobývali čeští stipendisté.

Jméno školy Počet stipendistů Fulbrightova programu
Harvard University 19
Stanford University 11
Massachusetts Institute of Technology 2
University of California Berkeley 19
Princeton University 8
California Institute of Technology 2
Columbia University 21
University of Chicago 3
Yale University 11
University of California Los Angeles 7
Cornell University 7
University of California San Diego 2
University of Washington 10
Johns Hopkins University 18
University of Pennsylvania 5
University of California San Francisco 1
University of Michigan – Ann Arbor 9
University of Wisconsin – Madison 5
Northwestern University 10
New York University 15
University of Illinois at Urban-Champaign 2
University of Minnesota – Twin Cities 29
Washington University in St. Louis 1
University of Colorado at Boulder 4
University of Texas – Austin 1

Počty českých stipendistů Fulbrightova programu na školách Ivy League 1991-2016

Jméno školy Počet stipendistů Fulbrightova programu
Harvard University 19
Princeton University 8
Columbia University 21
Yale University 11
Cornell University 7
University of Pennsylvania 5
Brown University 1
Dartmouth 1
CELKEM 73

 


Aktuality