Studentský program 2024/25: uzávěrka 1.února

Do 1.února můžete podávat přihlášky s výzkumnými projekty do studentského programu Fulbright Visiting Research Student na akademický rok 2024/25. Využijte možnost pracovat například na své diplomové nebo dizertační práci na nejlepších amerických univerzitách, ve špičkových mezinárodních týmech s naším stipendiem. Veškeré informace včetně on-line přihlášky najdete na https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-postgradualni-studium/ případně konzultujte s Andreou Semancovou zc.th1715972634girbl1715972634uf@av1715972634ocnam1715972634es1715972634