Kdo jsme

Správní rada

Čestní předsedové

Velvyslanec, Velvyslanectví USA v České republice

Vladimír Balaš
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Předsedkyně

Regina Loukotová
ARCHIP

Místopředsedkyně

Julia Fromholz
CEELI Institute

Pokladník

Natalie Wilkins
Velvyslanectví USA v Praze

Američtí členové

Robert Michael Baugh
Univerzita Karlova

Leah Pease
Velvyslanectví USA v Praze

Martina M. Siwek
Úřad pro námořní výzkum

Čeští členové

Břetislav Dančák
Masarykova univerzita v Brně

Jaroslav Miller
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Vít Procházka
Univerzita Palackého Olomouc

Radka Wildová
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR


Aktuality

Kurz tvůrčího psaní v hodinách angličtiny – online

Fulbrightova komise nabízí zájemcům, zejména z řad středoškolských učitelů, čtyřdílný online kurz tvůrčího psaní vedený americkou lektorkou Celeste Pepitone-Nahas. Kurz proběhne na platformě ZOOM a je zcela bezplatný. Zájemci se mohou registrovat na všechny čtyři lekce nebou pouze na vybrané lekce podle své preference. Pro

Fulbright konference o budoucnosti vědecké a vzdělávací spolupráce mezi Evropou a USA

Fulbrightova komise v Praze zahájila konferenci o budoucnosti Fulbrightova programu v Evropě. Ředitelka Fulbrightovy komise v České republice Hana Ripková uvedla, že během čtyřdenní konference ředitelé dalších evropských komisí, zástupci Velvyslanectví USA v Evropě a představitelé Fulbrightova programu z USA diskutují o aktuálních trendech ve

Otevíráme stipendia na rok 2024/2025

Přihláškový cyklus na rok 2024/25 do všech programů pro české zájemce je otevřený! Na webových stránkách jednotlivých programů najdete aktuální on-line přihlášku a instrukce k jejímu vyplnění. Nejste si jisti, kam se hlásit? Které stipendium je pro Vás nejvhodnější? Přihlaste se na na webináře!