Kdo jsme

Správní rada

Čestní předsedové

Stephen B. King
Velvyslanec, Velvyslanectví USA v České republice

Robert Plaga
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Předseda

Joann Lockard
Velvyslanectví USA v Praze

Místopředsedkyně

Dana Petrová
Dům zahraniční spolupráce

Pokladník

Erik W. Black
Velvyslanectví USA v Praze

Američtí členové

Jeremy Druker
Transitions (TOL)

Christopher Lehmann
CEELI Institute

Tamah Sherman
Ústav pro jazyk český, Akademie věd České republiky

Čeští členové

Pavel Doleček
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Václav Hampl
II. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova

Ivana Oborná
Univerzita Palackého v Olomouci

Jana Straková
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova


Aktuality