Kdo jsme

Historie

„Musíme se pokusit rozšířit hranice lidské moudrosti, porozumění a vnímavosti a není jiné cesty, jak tohoto cíle dosáhnout, než pomocí vzdělání,“ Senátor J. William Fulbright, 1976

Fulbrightův program

Fulbrightův stipendijní program byl založen v roce 1946 na základě zákona navrženého arkansaským senátorem J. Williamem Fulbrightem, po kterém byl také pojmenován. Od té doby se jej zúčastnilo na 300 tisíc „Fulbrighterů“. Ročně se ve 155 zemích rozděluje přibližně 8 tisíc stipendií. Mezi bývalými účastníky Fulbrightových programů naleznete nositele Nobelovy ceny, nositele Pulitzerovy ceny, guvernéry a senátory, velvyslance a umělce, soudce, premiéry a hlavy států, významné profesory a vědce.

Program v České republice

Přestože Fulbrightův program trvá již od roku 1946 a v tehdejším Československu byla jeho činnost zahájena na konci sedmdesátých let, čeští občané se programu mohli plně zúčastnit až po roce 1989. V roce 1991 začala Fulbrightův program spravovat Komise J.W. Williama Fulbrighta, ustanovená dohodou mezi Československem a Spojenými státy.

Po rozdělení Československa 1. ledna 1993 začaly pracovat samostatné komise v obou nástupnických státech, a to v rámci původní dohody, neboť všechny mezinárodní dohody zůstaly závazně platné.

Protože platnost dohody skončila v roce 2001, Fulbrightova komise a další zainteresované orgány připravily nový dokument, který podepsali velvyslanec USA v České republice a ministr školství České republiky dne 28. února 2002. Dohodu poté ratifikoval český parlament a signoval prezident republiky. Vstoupila v platnost výměnou diplomatických nót oznamujících ukončení ratifikačního procesu v obou zemích 8. listopadu 2002.

Od roku 1992 do roku 2019 podpořila Fulbrightova komise svým stipendiem téměř 960 českých stipendistů a více než 880 stipendistů z USA.

Kdo byl J. William Fulbright?

James William Fulbright
James William Fulbright

James William Fulbright se narodil 9. dubna 1905 v Sumneru ve státě Missouri. Studoval na Arkansaské univerzitě, kterou dokončil v roce 1925 titulem bakalář v politických vědách. Posléze, jako stipendista Rhodesova programu, navštěvoval Oxfordskou univerzitu, kde získal titul M.A.

Když se Fulbright vrátil do Spojených států, pokračoval ve studiu práv na Univerzitě George Washingtona (GWU) v hlavním městě Washingtonu. Během třicátých let působil na ministerstvu spravedlnosti a rovněž na právnické fakultě GWU. V roce 1936 se vrátil zpět do Arkansasu, kde přednášel právo. V letech 1939-1941 vedl Arkansaskou univerzitu, ve své době tak nejmladším rektorem (v USA prezidentem) univerzity v zemi.

Do politiky vstoupil v roce 1942, kdy byl zvolen do Sněmovny reprezentantů. Do Kongresu nastoupil v lednu 1943 a stal se členem Výboru pro zahraniční záležitosti. V září téhož roku přijala Sněmovna Fulbrightovu rezoluci podporujíci americkou účast v mezinárodním mechanismu pro udržování míru, který se později vyvinul do organizace Spojených národů. Tato rezoluce přitáhla k Fulbrightovi poprvé pozornost celého národa.

V listopadu 1944 byl Fulbright zvolen do Senátu. V horní komoře složil od roku 1945 do roku 1974 a stal jedním z nejvlivnějších a nejznámějších senátorů. Jeho legislativa, která ustanovila Fulbrightův program, prošla Senátem bez připomínek v roce 1946. První účastníci programu odjeli do zahraničí v roce 1948. Jejich pobyt byl financován z válečných reparací a splátek půjček Spojeným státům.

V roce 1949 se Fulbright stal členem Senátního výboru pro zahraniční vztahy. Mezi lety 1959 a 1974 tomuto výboru předsedal, a stal se tak jeho nejdéle sloužícím předsedou v historii. V několika případech senátor Fulbright neváhal dát najevo svůj nekonformní postoj. V roce 1954 byl jediným senátorem, který hlasoval proti přidělení prostředků pro Stálý výbor vyšetřování senátora Josepha R. McCarthyho. Prezidentu Kennedymu předložil vážné námitky vůči invazi do Zátoky sviní v roce 1961.

Obzvláště silně zněl jeho hlas v chaotických dobách války ve Vietnamu, kdy předsedal senátnímu slyšení o politice Spojených států a vedení války. Walter Lippman v roce 1963 o Fulbrightovi napsal: „Role, jakou hraje ve Washingtonu, je nezastupitelná. Neexistuje nikdo tak silný a tak moudrý, a pokud by někdy vyvstala otázka jeho vyloučení z veřejného života, byla by to národní katastrofa.“

Po odchodu ze Senátu působil jako právní zástupce u washingtonské právnické firmy Hogan & Hartson. Mezinárodní výměnné programy, které dále nesou jeho jméno, však aktivně podporoval i nadále.

Za své úsilí v oblastech vzdělávání a mezinárodního porozumění Fulbright obdržel několik ocenění od vlád, univerzit a vzdělávacích organizací po celém světě. V roce 1993 mu byla prezidentem Clintonem udělena Prezidentská medaile míru.

Senátor J. William Fulbright zemřel 9. února 1995 ve věku 89 let ve svém domě ve Washingtonu.

Program má dodnes výjimečný dopad na celý svět. Mnoho Fulbrightových stipendistů významně přispělo k rozvoji svých zemí a k celkovému prohloubení vzájemného porozumění.


Aktuality

Fulbright Specialist: projekty plně hrazené ECA

Rozšiřujeme počet Fulbright Specialist až o 3 projekty plně hrazené z prostředků ECA Nabídka platí pro projekty v těchto oborech: Climate Change;  Cyber Security and IT; Disaster Response;  DEIA (Diversity, Equity, Inclusion, and Access); Entrepreneurship;  Media Literacy/Countering Disinformation;  Public Administration; Public/Global Health (including Mental Health); STEM

FLTA Program for Ukrainian Citizens

Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) The Fulbright Program in Ukraine is seeking candidates for the FLTA program. Fulbright is a U.S. academic exchange program established in 1946. Since 1992 Fulbright Ukraine has supported over 1000 Alumni from Ukraine. The FLTA program is a

Kdo získal Fulbrightovo stipendium na rok 2024 – 2025?

Na našem webu již najdete finální umístění českých stipendistů, kteří stráví příští akademický rok a nebo jeho část v USA. Také se můžete podívat na mapu, která přehledně ukazuje, kde budou působit. A určitě stojí za to se podívat, v jakých místech budou působit američtí