Aktuality

Ústní výběrová řízení: termíny !

Ústní kola výběrových řízení se budou konat v těchto termínech: Fulbright -Masaryk pro seniory a postdoky: 4. února 2019. Fulbright -Masaryk pro doktorandy (junior) : 7.února 2019. Fulbright Visiting scholars: 21.února 2019. Všichni pozvaní uchazeči budou vyrozuměni týden před termínem interview.

Opět vypsány letní instituty amerických studií

Nabízíme možnost přihlásit se k účasti na některém ze šestitýdenních institutů amerických studií, pořádaných v termínech od začátku června 2019 na vybraných amerických univerzitách. Podrobné informace včetně uzávěrky a přihlášek najdete na našem webu zde.    

Woodrow Wilson Freedom Award Haně Ripkové

Ředitelka Fulbrighovy komise Hanka Ripková včera převzala z rukou velvyslance USA v ČR Stephena Kinga cenu Woodrow Wilson Freedom Award, která se uděluje za výjimečný přínos vzájemným vztahů obou zemí. Od roku 2005 bylo uděleno pouze 5 těchto cen. Moc blahopřejeme !