Chci studovat v USA

Studium angličtiny

Spojené státy patří mezi velmi oblíbené destinace pro jazykové pobyty. Široká a rozmanitá nabídka a cenová dostupnost programů English as a Second Language (ESL) umožňuje každému najít si jazykový kurz podle svých představ.

V USA existuje přes 400 jazykových škol, které nabízí programy v různé ceně, délce, jazykové úrovni, s rozmanitým specializovaným zaměřením, v rozmanitém prostředí a samozřejmě s různým rozsahem a zaměřením doplňkových služeb.

Mnoho jazykových škol přitom funguje při univerzitách, kdy poskytují přípravu budoucích studentů nebo zajišťují dodatečnou výuku jazyka studentů již přijatých.

Jak studium angličtiny vypadá?

Intensive English Program (IEP) zahrnuje 20 až 30 hodin výuky týdně obvykle v menších skupinkách. Mnoho těchto programů při univerzitách je zaměřeno na přípravu na studium a jejich součástí pak může být rovněž možnost navštěvovat již některé předměty na vysoké škole.

Školy v tzv. Semi-intensive English Program často nabízejí možnost zlepšit úroveň angličtiny také studentům, kteří nedosáhli dostatečného skóre TOEFL při přijímacím řízení. Ti pak na škole již normálně studují, ale musí si průběžně zlepšovat angličtinu.

Professional English Programs jsou na rozdíl od obecných IEP zaměřeny na angličtinu potřebnou pro určitý obor a jsou tak vhodné pro pracovníky v různých oblastech. Nejrozšířenější jsou kurzy „Business English“, ale existují také kurzy právnické angličtiny, technické angličtiny, lékařské, počítačové, cestovního ruchu apod. Tyto programy zakončené obvykle certifikátem mohou být spojeny také s nabídkou odborného vzdělávání nebo stáže v oboru.

Jak vybrat školu?

V této široké a rozličné nabídce je poměrně obtížné se orientovat. Je proto nutné, abyste začali tím, že si ujasníte, o jaký typ kurzu, jaké úrovně, délky, ceny a v jakém prostředí, oblasti a lokalitě máte zájem.

Při výběru z nabídky kurzů podle stanovených kritérií je výhodné zaměřit se na programy s určitou zárukou kvality – na ty, které zaručují určité standardy.

Specializovanou akreditační institucí, u které se školy mohou dobrovolně akreditovat, je Commission on English Language Program Accreditation (CEA). Mezi další významné organizace, které zavádějí náročnější standardy pro své členy a tím zaručují určitou kvalitu, patří sdružení škol American Association of Intensive English Programs (AAIEP) a Consortium of University and College Intensive English Programs (UCIEP). Pokud si nejste jisti, zda je škola akreditovaná ať už zmíněnými institucemi nebo v rámci vysoké školy, pak je určitou zárukou fakt, že škola může vydávat formulář I-20 potřebný pro žádost o studentské vízum.

Kvalitní školy zaručují profesionální učitele, kteří mají dostatečné vzdělání, kvalitní studijní program a dostatečné materiálové vybavení a zázemí jako třídy, knihovny, jazykové laboratoře, počítače apod. Ucelný přehled požadavků na kvalitní jazykové školy dávají např. standardy AAIEP.

Důležitým kritériem pro posouzení účinnosti výuky (což souvisí s kvalitou) je také velikost a struktura třídy. Platí, že čím menší třídy, čím menší počet žáků na jednoho učitele, tím lépe. Škola by se také měla snažit rozmisťovat studenty stejného rodného jazyka do různých tříd a třídu co nejvíce národnostně diverzifikovat.

Mezi významná kritéria výběru mohou patřit další služby, které školy nabízí. Mnoho jazykových škol zaměřuje své programy nejen na výuku jazyka, ale také na poznání kultury Spojených států, obvykle prostřednictvím dalších volitelných aktivit mimo výuku ve třídě.

Pro vyhledávání jazykových škol a získání informací o nich můžete využít vyhledávače výše uvedených organizací. Rozsáhlou a přehlednou nabídku škol i s radami, jak vybírat školu, najdete na stránkách AAIEP. Pokud máte zájem o jazykovou školu, která pracuje při univerzitě, pak můžete využít UCIEP Program Locator nebo s UCIEP spolupracující stránku ApplyESL.com. Využít lze také seznam škol akreditovaných CEA.

Jak se na kurz přihlásit?

Každá jazyková škola má své vlastní požadavky na registraci do kurzu. Obvykle ale nejsou nijak náročné a ve velké většině se jedná jen o  vyplnění jednoduché příhlášky, často online, a doložení finančních prostředků na uhrazení všech nákladů programu.

Jak je to s financováním?

Vedle školného, které se může velmi výrazně lišit od školy ke škole, je třeba počítat také s případnými dalšími poplatky a výdaji za ubytování, stravu, knihy, pojištění, cestovní náklady apod. Životní náklady se také mohou velmi lišit podle lokality, obecně jsou ale USA co se týká životních nákladů dostupnější než Západní Evropa. Mnoho škol požaduje nevratný administrativní poplatek při přihlašování a někdy také zálohu.

Pro jazykové kurzy prakticky neexistují žádná stipendia ani jiná finanční pomoc a zájemci musí být připraveni pokrýt náklady vlastními prostředky v plné výši.


Aktuality

Webináře ke stipendiím na rok 2024/25

Všechno, co chcete vědět o studiu a výzkumu v USA v rámci Fulbrightova programu se dozvíte na našich webinářích. Pro zájemce o stipendia Fulbrightovy komise na rok 2024/2025 jsme připravili sérii prakticky zaměřených webinářů k jednotlivým programům. Účastnit se jich budou také čerství absolventi a

Finance Specialist – hledáme nového kolegu/novou kolegyni

Do Komise J. Williama Fulbrighta hledáme kolegu nebo kolegyni na pozici: Finance Specialist  Požadujeme: — ukončené magisterské vzdělání a alespoň pět let praxe v účetnictví, rozpočtování nebo provádění auditů, nejlépe se zaměřením na neziskové organizace, — výbornou znalost českého i anglického jazyka, — znalost problematiky

Kontroverzní témata ve třídě – webinář pro učitele

Fulbrightova komise zve středoškolské učitele na webinář o kontroverzních tématech ve výuce. Webinář proběhne ve čtvrtek 23. února od 16. do 17. hodiny na platformě ZOOM. Své poznatky ze studií v několika zemích světa, příklady dobré praxe, ověřené postupy i další zdroje během webináře představí