Chci studovat v USA

Studium angličtiny

Spojené státy patří mezi velmi oblíbené destinace pro jazykové pobyty. Široká a rozmanitá nabídka a cenová dostupnost programů English as a Second Language (ESL) umožňuje každému najít si jazykový kurz podle svých představ.

V USA existuje přes 400 jazykových škol, které nabízí programy v různé ceně, délce, jazykové úrovni, s rozmanitým specializovaným zaměřením, v rozmanitém prostředí a samozřejmě s různým rozsahem a zaměřením doplňkových služeb.

Mnoho jazykových škol přitom funguje při univerzitách, kdy poskytují přípravu budoucích studentů nebo zajišťují dodatečnou výuku jazyka studentů již přijatých.

Jak studium angličtiny vypadá?

Intensive English Program (IEP) zahrnuje 20 až 30 hodin výuky týdně obvykle v menších skupinkách. Mnoho těchto programů při univerzitách je zaměřeno na přípravu na studium a jejich součástí pak může být rovněž možnost navštěvovat již některé předměty na vysoké škole.

Školy v tzv. Semi-intensive English Program často nabízejí možnost zlepšit úroveň angličtiny také studentům, kteří nedosáhli dostatečného skóre TOEFL při přijímacím řízení. Ti pak na škole již normálně studují, ale musí si průběžně zlepšovat angličtinu.

Professional English Programs jsou na rozdíl od obecných IEP zaměřeny na angličtinu potřebnou pro určitý obor a jsou tak vhodné pro pracovníky v různých oblastech. Nejrozšířenější jsou kurzy „Business English“, ale existují také kurzy právnické angličtiny, technické angličtiny, lékařské, počítačové, cestovního ruchu apod. Tyto programy zakončené obvykle certifikátem mohou být spojeny také s nabídkou odborného vzdělávání nebo stáže v oboru.

Jak vybrat školu?

V této široké a rozličné nabídce je poměrně obtížné se orientovat. Je proto nutné, abyste začali tím, že si ujasníte, o jaký typ kurzu, jaké úrovně, délky, ceny a v jakém prostředí, oblasti a lokalitě máte zájem.

Při výběru z nabídky kurzů podle stanovených kritérií je výhodné zaměřit se na programy s určitou zárukou kvality – na ty, které zaručují určité standardy.

Specializovanou akreditační institucí, u které se školy mohou dobrovolně akreditovat, je Commission on English Language Program Accreditation (CEA). Mezi další významné organizace, které zavádějí náročnější standardy pro své členy a tím zaručují určitou kvalitu, patří sdružení škol American Association of Intensive English Programs (AAIEP) a Consortium of University and College Intensive English Programs (UCIEP). Pokud si nejste jisti, zda je škola akreditovaná ať už zmíněnými institucemi nebo v rámci vysoké školy, pak je určitou zárukou fakt, že škola může vydávat formulář I-20 potřebný pro žádost o studentské vízum.

Kvalitní školy zaručují profesionální učitele, kteří mají dostatečné vzdělání, kvalitní studijní program a dostatečné materiálové vybavení a zázemí jako třídy, knihovny, jazykové laboratoře, počítače apod. Ucelný přehled požadavků na kvalitní jazykové školy dávají např. standardy AAIEP.

Důležitým kritériem pro posouzení účinnosti výuky (což souvisí s kvalitou) je také velikost a struktura třídy. Platí, že čím menší třídy, čím menší počet žáků na jednoho učitele, tím lépe. Škola by se také měla snažit rozmisťovat studenty stejného rodného jazyka do různých tříd a třídu co nejvíce národnostně diverzifikovat.

Mezi významná kritéria výběru mohou patřit další služby, které školy nabízí. Mnoho jazykových škol zaměřuje své programy nejen na výuku jazyka, ale také na poznání kultury Spojených států, obvykle prostřednictvím dalších volitelných aktivit mimo výuku ve třídě.

Pro vyhledávání jazykových škol a získání informací o nich můžete využít vyhledávače výše uvedených organizací. Rozsáhlou a přehlednou nabídku škol i s radami, jak vybírat školu, najdete na stránkách AAIEP. Pokud máte zájem o jazykovou školu, která pracuje při univerzitě, pak můžete využít UCIEP Program Locator nebo s UCIEP spolupracující stránku ApplyESL.com. Využít lze také seznam škol akreditovaných CEA.

Jak se na kurz přihlásit?

Každá jazyková škola má své vlastní požadavky na registraci do kurzu. Obvykle ale nejsou nijak náročné a ve velké většině se jedná jen o  vyplnění jednoduché příhlášky, často online, a doložení finančních prostředků na uhrazení všech nákladů programu.

Jak je to s financováním?

Vedle školného, které se může velmi výrazně lišit od školy ke škole, je třeba počítat také s případnými dalšími poplatky a výdaji za ubytování, stravu, knihy, pojištění, cestovní náklady apod. Životní náklady se také mohou velmi lišit podle lokality, obecně jsou ale USA co se týká životních nákladů dostupnější než Západní Evropa. Mnoho škol požaduje nevratný administrativní poplatek při přihlašování a někdy také zálohu.

Pro jazykové kurzy prakticky neexistují žádná stipendia ani jiná finanční pomoc a zájemci musí být připraveni pokrýt náklady vlastními prostředky v plné výši.


Aktuality

Pojeďte s Fulbrightem do Ameriky: webináře ke stipendiím

Zveme Vás na webináře k jednotlivým stipendiím Fulbrightova programu na rok 2025/26. Přihlásit se můžete zde, a to na: Stipendia pro studenty – studium a výzkum: 17. dubna 2024 v 15 hod Stipendium pro vědce a přednášející a profesní odborníky: 18. dubna 2024 v 15

Stipendia na rok 2025-2026

Stipendia na akademický rok 2025-26 budou vyhlášena 1. dubna 2024. Od té doby budou otevřeny online přihlášky a zveřejníme data webinářů k jednotlivým programům. Neváhejte nás kontaktovat i před tímto datem a nebo kdykoli po otevření přihlášek, konzultace záměrů vítáme a rády si s vámi

Ústní kola výběrového řízení

Už se těšíme na rozhovory s adepty na stipendium pro rok 2024/25 v kategorii Vědci a přednášející. Ústní kolo proběhne 15. a 16. února od 10 hodin v naší kanceláři. V následujících týdnech budeme pokračovat v ústních kolech dalších programů, 21.2. Fulbright-Masaryk v seniorské a